Lektörsanalys av komplett manus

Du skickar mig ditt manus digitalt. (Word, Times New Roman 12 pt, 1,5 radavstånd).

Jag kommer att göra markeringar och kommentarer direkt i manus (gäller inte rabatterad läsning) och skriver ett utlåtande på  4-15 sidor beroende på vad jag tror mig kunna tillföra.
Utlåtandet kommer att innehålla följande rubriker:

 • Analys av ditt första kapitel
 • Hur jag uppfattar ditt manus
 • Struktur
 • Scener
 • Intrig
 • Dramaturgi
 • Perspektiv
 • Konflikter
 • Karaktärer, deras 
 • Dialoger
 • Miljöer
 • Gestaltning
 • Framåtrörelse
 • Logiska luckor
 • Språk
 • Vad är bäst
 • Förslag till handlingsplan
 • Telefonkontakt 2x15 min

Du betalar

100 sidor        4000 kr inklusive moms (ca 0,18kr/ord)

150 sidor       6 000 kr

200 sidor       8 000 kr

300 sidor      12000 kr o.s.v;    

 

Omläsning av redigerat manus inom 30 dagar 20 kr/sida

Förstakapitelanalys

Att första kapitlet fångar läsare och förlagsredaktör är viktigt. (redaktör läser bara några få sidor av en debutant innan beslut tas om det ska går vidare eller refuseras).
Det hjälper inte att det blir superintressant senare.

Du skickar ditt första kapitel digitalt (max 10 sidor) och jag skickar tillbaka ett utlåtande på ca 2 sidor. (Word, Times New Roman 12 pt, 1,5 radavstånd).

Då har jag bildat mig en uppfattning om:

 • manuset har en stark öppning
 • berättarrösten känns läsvärd
 • karaktärerna etableras på ett intresseväckande sätt
 • hur den första konflikten ter sig
 • om läsaren får en antydan om vad som står på spel
 • om berättelsen börjar utan uppvärmning
 • om berättelsen hugger tag i läsaren

Du betalar 99 kr/sida inkl moms

 

Omläsning efter redigering inom 30 dagar 20kr/sida inklusive 15 minuter telefonkontakt

 

Kortanalys av del i ditt manus

Du skickar 5 sidor digitalt eller per post. Digitalt skickar du dem i Word, Times New Roman 12 pt och 1,5 radavstånd. Jag läser och skriver ett utlåtande.

Jag uttalar mig främst om tillgängligheten i ditt språk

 • är det lätt att läsa?
 • flyter det på utan knepiga utvikningar?
 • finns någon form av dramaturgi?
 • har du tillgång till hela ”författarens verktygslåda”?
 • ger dig tips och en handlingsplan om något kan förbättras

Om ditt manus saknar de byggstenar som gör en berättelse intressant påpekar jag vilka och ger dig förslag på hur du kan utvecklas, som författare.

Du betalar

990 kr inklusive moms för 5 sidor, ytterligare sidor 100 kr/styck inklusive moms.

 

Omläsning efter redigering inom 30 dagar 40 kr/sida inklusive 15 minuter telefonkontakt